Събота, 20 Април 2024

Уволнение

1. Сънуваш ли, че те уволняват, значи ти предстои прогрес на работното място, да те забележат.

2. Уволняваш ли някой в съня си, значи ти предстои да преживееш инцидент или загуба.