Събота, 31 Октомври 2020

Убивам змия

1. Сънувате ли, че убивате змия, това е знак, че ще постигнете победа, на която няма да се радвате.