Вторник, 7 Февруари 2023

Убит

1. Ако сънуваш убит, ще постигнеш плановете си.