Петък, 24 Септември 2021

Убит

1. Ако сънуваш убит, ще постигнеш плановете си.