Петък, 24 Септември 2021

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.