Четвъртък, 28 Май 2020

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.