Понеделник, 30 Януари 2023

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.