Вторник, 24 Ноември 2020

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.