Петък, 7 Октомври 2022

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.