Вторник, 23 Април 2024

Убождане, убодеш

1. Сънуваш ли, че се убождаш с остър предмет, значи че в реалността ще бъдеш огорчен или обиден.

2. Видиш ли насън, че друг се убоде, значи че без да има защо ще наскърбиш или обвиниш някой.

3. Потече ли кръв от убождане в съня ти, значи ще разбереш нещо неприятно за теб.