Вторник, 15 Октомври 2019

Убиват ме

1. Опитва ли се някой в съня ти да те убие, значи ще бъдеш здрав, ще имаш сили за работа и дълголетие.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.