Събота, 20 Април 2024

Убеждаване, убеждаваш

1. Ако сънуваш, че убеждаваш някой в нещо, значи че в реалността ще се съмняваш в някой и ще бъдеш недоверчив.

2. Убеждават ли те насън, значи не трябва веднага да вярваш на новите ти съдружниците или познатите ти.