Вторник, 3 Август 2021

Увъртане

1. Сънуваш ли увъртане, значи ще бъдеш отегчен, разочарован в любовта, липса на амбиции и интерес на работното място.