Петък, 19 Април 2024

Утопия, утопист

1. Видиш ли в съня си утопист, значи ще имаш добри идеи, които ако успееш да ги реализираш и представиш ще ти донесат много парични постъпления.