Понеделник, 28 Ноември 2022

Успех

1. Постигнеш ли успех насън, значи че в реалността ще имаш разочарования и щети.

2. Жъне ли някой успехи в съня ти вместо теб, значи ще имаш възможност за изява.