Петък, 25 Септември 2020

Университет

1. Посетиш ли университет в съня си, значи че в реалността ще съжаляваш за изпуснати шансове.

2. Постъпваш ли или кандидатстваш в университет, означава че трябва да си предпазлив с хората, с които се запознаваш, защото може да те вкарат в сериозни харчове.

3. Присъстват ли насън професори, преподаватели или учени, значи че в реалността най – близките ти приятели ще те изложат на изпитание.