Петък, 30 Септември 2022

Умряла птица

1. Видите ли в съня си умряла птица - очакват ви късмет и победа.