Събота, 24 Юли 2021

Умрял те пипа

1. Присъни ли ви се, че умрял човек ви докосва, не се притеснявайте, дава ви се благословията и свободата на мъртвите.

2. Ще имате възможност да се отърсите от страхове и предразсъдъци, които досега са спирали прогреса ви.