Събота, 13 Април 2024

Умрял роднина

1. Ако насън ви посети ваш роднина, който е покойник, ще чуете лоши думи за себе си.

2. Ще научите, че някой сплетничи зад гърба ви.

3. Умрял роднина да ви посети насън е предупреждение, че ще сте постъпили некоректно с близките си и ще бъдете укорени за това.