Събота, 16 Ноември 2019

Умрели

1. Ако видиш умрял приятел, очаквай новини.

2. Умрял човек ако те вика или ти се усмихва, ще се разболееш.

3. Сънуваш ли, че умрял е възкръснал, ще постигнеш добри резултати в работата си.

4. Ако оплакваш умрял човек, ще получиш добри вести.

5. Ако говориш с умрял човек, ще научиш за женитба.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.