Събота, 20 Април 2024

Умрели хора

1. Умрели хора, ако те викат или ти се усмихват, ще се разболееш.

2. Сънуваш ли, че умрял е възкръснал, ще постигнеш добри резултати в работата си.

3. Ако оплакваш умрял човек, ще получиш добри вести.

4. Ако говориш с умрял човек, ще научиш за женитба.