Четвъртък, 1 Декември 2022

Умирам

1. Смъртта е травмираща.

2. Ако сънувате, че умирате, това означава, че преминавате през период на дълбоки вътрешни трансформации и се опитвате да се оттърсите от старото си Аз.

3. Да сънуваш как умираш може да означава, че трудно се справяте с проблемите си и търсите бърз изход от ситуацията.

4. Ако сънувате как умирате, това може да означава, че може би имате много незавършена работа, която подсъзнателно не искате да свършите.

5. Понякога ако сънувате, че умирате това може да е предупреждение за наближаващо тежко заболяване.