Събота, 24 Юли 2021

Улици

1. Видиш ли насън улица, значи трябва да избягваш авантюри.

2. Вървиш ли по тъмна, криволичеща и тясна улица, значи трябва да се пазиш от интриги и клюки, ако улицата по която вървиш е осветена, широка и оживена, значи ти предстои да имаш нови приятелства и познанства.

3. Видиш ли насън познати улици, значи ти предстоят хубави изживявания.

4. Ако сънуваш пусти и непознати улици, значи ще имаш неприятни изненади.

5. Видиш ли насън улица с дупки или разкопана, значи ти предстоят спънки и трудности на работното място.