Понеделник, 27 Септември 2021

Укор

1. Търпиш ли в съня си укор, значи в реалността ще разбереш хубава новина.

2. Укоряваш ли насън някой, значи не трябва да прибързваш с изводите си, реакциите или заключенията.