Понеделник, 28 Ноември 2022

Укор

1. Търпиш ли в съня си укор, значи в реалността ще разбереш хубава новина.

2. Укоряваш ли насън някой, значи не трябва да прибързваш с изводите си, реакциите или заключенията.