Четвъртък, 25 Април 2019

Угризения

1. Изпитваш ли насън угризения, значи ще бъдеш пренебрегнат или изоставен от колеги или приятели.

Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.