Събота, 3 Декември 2022

Угарки

1. Видиш ли насън цигарени или други угарки, значи че ще намалеят материалните източници и паричните постъпления.