Събота, 27 Февруари 2021

Угарки

1. Видиш ли насън цигарени или други угарки, значи че ще намалеят материалните източници и паричните постъпления.