Петък, 22 Януари 2021

Ударение

1. Сънуваш ли ударение, означава че някой ще иска да отвлече вниманието ти от по – значими проблеми или да застане на твоето място.