Неделя, 27 Ноември 2022

Ударение

1. Сънуваш ли ударение, означава че някой ще иска да отвлече вниманието ти от по – значими проблеми или да застане на твоето място.