Вторник, 7 Февруари 2023

Ударена кола

1. Сънуваш ли ударена кола, значи ще имаш парична загуба.