Четвъртък, 28 Септември 2023

Учение, учиш

1. Учи ли някой в съня ти, значи ще имаш верни приятели и ще бъдеш горд с постигнатото.

2. Сънуваш ли, че ти се учиш, значи ти предстои да имаш добри постижения.