Петък, 29 Септември 2023

Ученичка

1. Ученичка ако видиш в съня си ще имаш шанс за бързо професионално развитие, непознат ще ти довери ръководно длъжност.

2. Ако вие се видите като ученик, ще ви се наложи да отговаряте за чужди пропуски и ще ви се наложи да поемете отговорност, която не ви се нрави.