Вторник, 31 Януари 2023

Хващане,хватка

1. Хващане или хватка в съня издава страх от предстоящо изпитание.

2. Ако ти хващаш нещо в съня си, значи страдаш от прекомерна самоувереност.

3. Ако тебе те хващат, значи предварително си се примирил с поражението.