Четвъртък, 28 Май 2020

Халка

1. Носиш ли халка или купуваш в съня си, значи в реалността ще слугуваш на някой.