Петък, 7 Октомври 2022

Халка

1. Носиш ли халка или купуваш в съня си, значи в реалността ще слугуваш на някой.