Четвъртък, 16 Септември 2021

Хаван

1. Чукаш ли нещо в хаван, значи ще ти дойдат на гости приятни хора.