Четвъртък, 16 Септември 2021

Хамак

1. Хамак (виж люлка, мрежа ).