Петък, 7 Октомври 2022

Халтура

1. Халтура в съня е знак, че се самозалъгваш в сферата на идеите или емоциите си.