Събота, 28 Януари 2023

Халтура

1. Халтура в съня е знак, че се самозалъгваш в сферата на идеите или емоциите си.