Четвъртък, 20 Февруари 2020

Халтура

1. Халтура в съня е знак, че се самозалъгваш в сферата на идеите или емоциите си.