Вторник, 22 Септември 2020

Хабене, хабиш

1. Ако хабиш нещо насън, наяве ще получиш по-малко отколкото си очаквал.