Петък, 7 Октомври 2022

Хабене, хабиш

1. Ако хабиш нещо насън, наяве ще получиш по-малко отколкото си очаквал.