Неделя, 23 Януари 2022

Хвърляш

1. Хвърляш ли в съня си нещо, значи ще се гордееш с постъпките си.