Четвъртък, 22 Октомври 2020

Хвърляш

1. Хвърляш ли в съня си нещо, значи ще се гордееш с постъпките си.