Събота, 4 Април 2020

Хвалиш някой

1. Хвалиш ли насън някой, значи че някой ще се опитва да ти осуети намеренията.