Вторник, 16 Април 2024

Художник

1. Художник сънуваш ли, означава, че ти предстоят особено важни успехи.

2. Ако го гледаш как работи, ще се радваш на здраве и дълъг живот.

3. Ако ти си художник, напредъкът ти ще зависи изцяло от търпението и вниманието ти.