Събота, 13 Април 2024

Хребет

1. Ако в съня си гледаш хребет на планина, ще се съмняваш в силите и способностите ти.

2. Ако вървиш по него, ще постигнеш голям успех, ще овладееш до съвършенство някакава трудна и опасна работа.