Петък, 27 Май 2022

Храна

1. Храниш ли в съня си животно или човек, значи ти предстои благоденствие.