Събота, 19 Юни 2021

Хор

1. Хор (виж диригент)- ако пееш в хор в съня си,ще имаш обществена изява с голям успех.

2. Ако слушаш хорово пеене, ще страниш от колегите си, ще търсиш самостоятелна реализация.