Вторник, 16 Април 2024

Хомот

1. Хомот в съня ти, предупреждава че ще постигнеш успех с усилен труд.

2. Счупен хомот означава нещастие и скръб.