Четвъртък, 24 Септември 2020

Холера

1. Сънуваш ли холера, значи ти предстои да си навличаш излишни нерви и ядове.