Вторник, 1 Декември 2020

Хол

1. Ако сънувате голям и красив хол, направете някаква промяна в дома си.

2. Сънувате ли малък и разхвърлян хол, значи че новите ви връзки няма да се осъществят.