Четвъртък, 22 Октомври 2020

Ходатайстване

1. Ходатайстване в съня е предупреждение за повече внимание в работата.

2. Ако ти ходатайстваш някому, ще излагаш на риск материалната си собственост.

3. Ако някой ходатайства за теб, ще боравиш с чужди пари или имоти.