Събота, 20 Април 2024

Хлебар, хлебарница

1. Ако печеш хляб в съня си, домът ти ще е изобилен и честит.

2. Ако хвърляш хляб, ще обеднееш и ще те сполетят беди.

3. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.

4. Ако друг яде хляб, ще срещнеш омраза.

5. Ако си в хлебарница или си хлебар в съня си, трудът ти ще е спорен и плодовит.

6. Черен хляб предсказва сиромашки радости, а мухлясал-загуба на работата и доходите ти.