Вторник, 16 Юли 2024

Хлад, хладина

1. Ако усещаш хлад насън, ще се радваш на здраве.

2. Ако стоиш на хладина, ще се чустваш изолиран или ненужен.

3. Хладни предмети в съня са предупреждение, че много хора ти мислят злото и е по-добре да не ги предизвикваш.