Петък, 29 Септември 2023

Херувим

1. ако видиш херувим в съня си, ще бъдеш благословен; ще те оправдаят за всичките ти провинения.