Четвъртък, 24 Юни 2021

Хегемон

1. Хегемон (виж владетел ).