Вторник, 21 Септември 2021

Харта

1. Харта в съня ти покaзва, че си си поставил много високи изисквания или непостижими цели.