Петък, 19 Април 2024

Хармоника

1. Видиш ли хармоника в съня си, значи трябва да бъдеш предпазлив, да не се доверяваш лесно.