Вторник, 16 Юли 2024

Двоен, двойствен, двойник

1. Сънуваш ли, че имаш двойник, значи ти предстои някой друг да печели от резултатите от работата ти.

2. Сънуваш ли, че някой е двоен, значи ще бъдеш жертва на измама.

3. Ако сънуваш, че имаш двойнствен живот, значи ще ти предстои да отговаряш на обиди, нападки, обвинения.

4. Видиш ли в съня си, че ти си двоен, значи ти предстои да направиш нещо, което е много трудно за теб и е извън възможностите ти, ще ти наложат невъзможна за изпълнение от теб здача.