Понеделник, 24 Юни 2019

Дактилоскопия

1. Видиш ли насън, че ти правят дактилоскопия, значи ти предстои на научиш за нещо, което е пазено отдавна в тайна.

2. Сънуваш ли, че на друг му правят дактилоскопия, значи предстоят угризения за минали събития или опасения за предстояща важна промяна.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.