Сряда, 17 Април 2024

Далеко, далечина

1. Сънуваш ли, че си далеко от дома си, от хобито си или от хората, които обичаш, значи ти предстоят проблеми със здравето.

2. Видиш ли насън предмети и хора на далечно разстояние, в далечината, значи те очаква самостоятелна работа върху творческата ти дейност и уединение.

3. Сънуваш ли, че се взираш в далечината, значи ти предстоят много добри възможности за развитие в работата.